Báo Thanh Niên đang làm thay việc của cơ quan t.ố tụng?

0
3943

Báo ngày một lấn sân sang hoạt động tư pha'p, không hiểu họ đang dùng quyền hay điều luật nào trong báo chí để tiến hành thay hoạt động của cơ quan t.ố t.ụ.n.g. Đơn giản nhất theo Điều 72 của Hiến pha'p năm 1992 có quy định: “Không ai có thể bị bă't nếu không có quyê't định của Toà án, quyê't định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm s.á.t” Điều 72 Hiến pha'p 1992.

Điều 9 Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966, có quy định rằng: “Mọi người có quyền được bảo đảm tự do và an ninh cá nhân. Việc bă't, giam giữ, xe't x,ử một người phải do cơ quan pha'p luật có thẩm quyền tiến hành theo đúng các thủ tục luật định; không ai bi bă't và giam giữ vô cớ”.

Quá trình kết luận một người có hành vi phạm tội hay không là do cơ quan điều tra sau khi thu thập chứng cứ và có căn cứ để k.h.ở.i t.ố v.ụ a'n hình sự.

Theo Điều 86 Bộ Luật TTHS năm 2015:

“Chứng cứ là những gì có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định, được dùng làm căn cứ để x.á.c định có hay không có hành vi phạm tội, người thực hiện hành vi phạm tội và những tình tiết khác có ý nghĩa trong việc giải quyê't v.ụ a'n”.

Lời khai của người đàn ông đến tự thú là một trong những chứng cứ để góp phần vào quá trình điều tra. Tuy nhiên, chứng cứ phải có thật. Nghĩa là nó khai g.i.ế.t n.g.ư.ờ.i thì phải có x.á.c, phải có tang chứng, vật chứng. Quá trình điều tra không tìm thấy các căn cứ này thì không ra quyê't định là theo đúng quy định Pháp Luật.

Chỉ ví dụ đơn giản thôi: sau khi tự thú mà cơ quan điều tra không tìm thấy x.á.c Ng bị g.i.ế.t, đối tượng bị tình nghi lật lọng trở lời khai, người thứ 2 cung cấp bằng chứng chứng minh thời gian xẩy ra hành vi phạm tội người tự thú vô tội, hoặc có người tự khai có dấu hiệu t.â.m t.h.ầ.n…thì trách nhiệm sai phạm của cơ quan điều tra n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g đến mức độ nào thưa các anh chị báo chí báo thanh niên?

Hoạt động tư pha'p của nhà nước dưới ngòi bút báo chí đơn giản thế thì loạn cmn nước. Nhể?

Lam Hồng

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here