Cảnh cáo nguyên Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân Lê Văn Đạo

0
91

Chuẩn Đô đốc Lê Văn Đạo vi phạm, khuyết điểm của Quân chủng và trách nhiệm cá nhân trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Từ ngày 29 – 31/5, tại Hà Nội, UB Kiểm tra TƯ đã họp kỳ 36, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ Trần Cẩm Tú chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, UB Kiểm tra TƯ đã xem xét, thi hành k.ỷ l.u.ậ.t Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân và các cá nhân liên quan về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 35 của UB Kiểm tra TƯ.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về x,ử lý k.ỷ l.u.ậ.t đảng viên, UB Kiểm tra TƯ quyê't định thi hành k.ỷ l.u.ậ.t bằng hình thức cảnh cáo Chuẩn đô đốc Lê Văn Đạo, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Trước đó tại kỳ họp thứ 35, UB Kiểm tra TƯ đã kết luận Chuẩn Đô đốc Lê Văn Đạo chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Quân chủng và trách nhiệm cá nhân trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here