Chị Xuân Lu

0
1607

Nếu chị chỉ bị ngu thôi thì Tửng đã không mài răng với chị làm gì, đằng này chị ác, Tửng nói thiệt. Chị ác trong tư duy. Chị đế một câu “ăn cây nào rào cây ấy” để phân biệt công dân đô thị sang chảnh với dân n.h.ậ.p c.ư là chị ngu.

Quyền đi lại, lưu trú là quyền công dân được hiến định, chị lấy luật nào để phân biệt? Làm bà nghị dân biểu mà không biết luật còn ăn nói hàm hồ.

Chị xem! Có quan huyện nào mà không có nhà ở huyện lị. Có quan tỉnh nào lại không có đất ở tỉnh. Có quan trung ương nào không có bất động sản ở đô thị trung ương? Đó là sự di dân nhung gấm để thụ hưởng chất lượng sống tốt hơn.

Tương tự, người dân cũng vậy, nhưng đó là sự di dân lấm lem và ít cửa lựa chọn. Tập trung đô thị là vấn đề của quản lý nhà nước. Để xảy ra chênh lệch quá lớn giữa thành thị và nông thôn dẫn đến quá tải là lỗi của nhà nước, chị đòi đuổi dân n.h.ậ.p c.ư là mất nết.

Chị còn cái kiểu “anh ơi đô thành ở đây em sống không quen” là miệt thị người ta. Thân chị cũng từ quê mà lên chứ không lẽ từ trong lu mà ra? Nói vậy là chị khinh khi gốc tích, dè bỉu bổn xứ mình. Chị nói như vậy rồi tía má mình, bà con dòng họ mình nghe sao đặng.

Chị cũng từng di cư, nhờ sự nghiệp nhờ quan lộ mà thành công dân thành phố. Đáng lẽ ủi an người còn khổ, khuyên bảo người sai thì chị lại đi miệt thị họ. Sài Gòn tứ xứ mưu sinh, người giàu nghèo không phân biệt, thường dân không xét nét gốc tích nhau. Cớ sao chị làm quan lại hất đi cái sự vô tư này?

Tư duy này mà chị đại diện cho dân là không xứng đáng. Đứng trên bục giảng dạy học trò trường nhân văn lại càng có gì đó sai sai.

Mới làm tới bà nghị bà đoan chị đã thế này. Làm tới chức cao hơn chắc chị ngồi kiệu vàng, nhìn dân qua rèm nhung xưng bằng “ai gia” quá!

Chị nên tịnh khẩu vài ngày, gác tay lên trán mà suy nghĩ mà ăn năn đi chị Lu ạ. Càng nói chị càng phô cái ngu và ác ra giữa bàn dân thiên hạ. Đã bị phèn tư duy thì khoác bao nhiêu tấc gấm cũng không che đi được. Lại còn miệt khinh người khác để làm sang là hổng có được rồi.

Bưng mặt mà khóc tu tu đi chị Lu ạ, an ninh mạng không giúp gì được chị đâu. Đã bị lu còn mộng du ảo tưởng.

Xía!!!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here