Đi nghĩa vụ công an khác gì với nghĩa vụ quân sự?

0
377

Ngoài nghĩa vụ quân sự, nhiều nam thanh niên nhận được lệnh tham gia nghĩa vụ công an. Vậy sự khác nhau giữa nghĩa vụ công an và nghĩa vụ quân sự như thế nào? Cùng LuatVietnam phân biệt theo một số tiêu chí sau.

Kết luận: Từ những phân biệt trên có thể thấy, đi nghĩa vụ công an đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn so với đi nghĩa vụ quân sự, đồng thời, hiện nay thời gian thực hiện nghĩa vụ công an cũng dài hơn.

Tuy nhiên, người đi nghĩa vụ công an được hưởng nhiều quyền lợi hơn, cũng như có nhiều cơ hội hơn được chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp hơn.

Trốn tránh nghĩa vụ công an thì bị x,ử lí như thế nào? Truy cứu trách nhiệm đối với hành vi trốn nghĩa vụ công an. Luật sư cho tôi hỏi, tôi có một người bạn làm nghĩa vụ công an nhưng mới chỉ làm được 10 ngày thì bỏ đi, không báo cáo gì với cấp trên vì thấy mình không hợp với ngành này nữa. Tôi muốn hỏi trong trường hợp của cậu này, sẽ bị x,ử phạt như thế nào? Cảm ơn luật sư.

Đối với hành vi đào ngũ, tùy thuộc vào từng mức độ mà hành vi này có thể bị x,ử lí k.ỷ l.u.ậ.t, x,ử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy từng mức độ vi phạm:

Việc bỏ đi, không báo cáo với cấp trên dựa vào Điều lệ nội vụ ngành công an theo Thông tư 17/2012/TT-BCA, có thể bị khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương hoặc buộc thôi việc. Nếu hành vi này có tính chất vi phạm nghĩa vụ mà pha'p luật quy định nặng thì có thể x,ử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự

Xử phạt hành chính:

Căn cứ vào Điều 8, Nghị định 120/2013/NĐ-CP quy định x,ử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu về việc vi phạm quy định về thực hiện nghĩa vụ quân sự phục vụ tại ngũ, cụ thể:

“1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Đào ngũ khi đang làm nghĩa vụ quân sự phục vụ tại ngũ trong thời bình nhưng chưa gây hậu quả n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g, mà đơn vị quân đội cấp Trung đoàn và tương đương đã gửi giấy thông báo đào ngũ và cắt quân số cho Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan quân sự cấp huyện;

b) Chứa chấp, bao che quân nhân đào ngũ.

2. Biện pha'p khắc phục hậu quả: Buộc hoàn trả toàn bộ quân trang được cấp và buộc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự đối với hành vi quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này”.

Như vậy, nếu cậu thanh niên này đào ngũ nhưng chưa gây hậu quả n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g, đơn vị quân đội cấp Trung đoàn và tương đương đã gửi giấy thông báo đào ngũ và cắt quân số cho Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan quân sự cấp huyện thì sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, kèm theo đó là thực hiện một số biện pha'p khắc phục hậu quả như quy định ở trên.

Truy cứu trách nhiệm hình sự:

Điều 325, Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi năm 2009 có quy định về tội đào ngũ, cụ thể như sau:

“1. Người nào rời bỏ hàng ngũ quân đội nhằm trốn tránh nghĩa vụ đã bị x,ử lý k.ỷ l.u.ậ.t về hành vi này mà còn vi phạm hoặc gây hậu quả n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g hoặc trong thời chiê'n, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến tám năm:

A) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

B) Lôi kéo người khác phạm tội;

C) Mang theo, vứt bỏ v.ũ khi', phương tiện kỹ thuật quân sự hoặc tài liệu q.u.a.n t.r.ọ.n.g;

D) Gây hậu quả rất n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm.”

Như vậy, nếu cậu thanh niên này đào ngũ thuộc vào trường hợp được quy định tại Điều 325 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi năm 2009 như trên, tùy vào từng mức độ vi phạm sẽ áp dụng các mức phạt khác nhau. Mức phạt nhẹ nhất trong trường hợp này là bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm và mức phạt nặng nhất là tới mười hai năm tù.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here