Điều tra, truy t.ố nhiều á.n th.am nh.ũng được dư luận ủng hộ

0
32

Sáng 20-5, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã trình bày Báo cáo đa'nh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch pha't triển kinh tế – xã hội (KTXH) và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch pha't triển KTXH và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019.
Theo đó, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, tình hình KTXH quý IV chuyển biến tích cực, góp phần mang lại kết quả q.u.a.n t.r.ọ.n.g, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của năm 2018 – năm bản lề thực hiện kế hoạch pha't triển KTXH 5 năm 2016 – 2020.

“Chúng ta đã đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó 3 chỉ tiêu đạt, 9 chỉ tiêu vượt và nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn số đã báo cáo Quốc hội. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,08% (đã báo cáo trên 6,7%), cao nhất kể từ năm 2008, thuộc nhóm các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới”, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình nêu rõ.


Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình trình bày báo cáo

Xác định năm 2019 là năm bứt pha' để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chính phủ đã x.á.c định phương châm “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt pha', hiệu quả”; chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; có kịch bản tăng trưởng, phương án điều hành hàng tháng, hàng quý theo ngành, lĩnh vực; thường xuyên kiểm điểm, đa'nh giá tình hình, kết quả thực hiện.

Tập trung rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pha'p luật để tháo gỡ rào cản, khó khăn, vướng mắc, nhất là về đầu tư, t.h.ư.ơ.n.g mại, thuế, phí, lao động, đất đai, tài nguyên… Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Nhờ đó, tình hình KTXH nước ta những tháng đầu năm 2019 tiếp tục chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm pha't được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng tăng 2,71%, thấp nhất trong 3 năm qua. Tăng trưởng kinh tế (GDP) quý I đạt 6,79%; thu NSNN tăng khá; các ngành, lĩnh vực chủ yếu tiếp tục pha't triển ổn định.


Các đại biểu tham dự kỳ họp

Công tác phòng chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, lãng phí được triển khai quyê't l.i.ệ.t; ban hành và chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường ngăn chặn, x,ử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra, t.r.u.y t.ố, xe't x,ử nhiều v.ụ a'n t.h.a.m.n.h.ũ.n.g n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g, được dư luận đồng tình ủng hộ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Trong đó có các vụ AVG, “Vũ Nhôm”, “Út Trọc” mở rộng, Gang thép Thái Nguyên giai đoạn II, cảng Quy Nhơn, các v.ụ a'n liên quan đến một số ngân hàng t.h.ư.ơ.n.g mại…

Về quốc phòng, an ninh, Chính phủ đã ngăn chặn hiệu quả â.m m.ư.u, hoạt động chống pha' của các thế lực thù địch, p.h.ả.n đ.ộ.n.g, cơ hội chính trị. Đẩy mạnh phòng chống tội phạm; triệt pha' nhiều v.ụ a'n rất lớn về "M.T", tổ chức đa'nh b.ạ.c trên mạng, tội phạm hình sự n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g…; chú trọng giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân; t.a.i n.ạ.n giao thông giảm cả 3 tiêu chí…

Về nhiệm vụ, giải pha'p trọng tâm thời gian tới, Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành không chủ quan trong chỉ đạo điều hành; tập trung mọi nỗ lực để vượt qua khó khăn, thách thức; kiên định mục tiêu củng cố nền tảng vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng.

Thực hiện quyê't l.i.ệ.t cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; chú trọng pha't triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; đẩy mạnh cải cách hành chính, thanh tra, giải quyê't khiếu nại, t.ố c.á.o; tăng cường phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, lãng phí.


Toàn cảnh hội trường

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực dễ pha't sinh tiêu cực; x,ử lý nghiêm vi phạm. Đẩy nhanh tiến độ, sớm ban hành các kết luận thanh tra đối với các vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyê't dứt điểm các vụ việc khiếu nại, t.ố c.á.o đông người, phức tạp, kéo dài.

“Triển khai quyê't l.i.ệ.t, đồng bộ các giải pha'p phòng chống lợi ích nhóm, tiêu cực, t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, lãng phí, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, đầu tư công, các dự án BT, BOT, cổ phần hóa DNNN, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ… và tình trạng “t.h.a.m.n.h.ũ.n.g vặt” trong thực thi công vụ; kiên quyê't phòng chống, x,ử lý nghiêm mọi hình thức chạy chức, chạy quyền” – Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình nêu rõ.

Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ điều tra, t.r.u.y t.ố, xe't x,ử các v.ụ a'n t.h.a.m.n.h.ũ.n.g lớn, thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát; có cơ chế x,ử lý kịp thời tài sản liên quan đến các v.ụ a'n kinh tế, t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, không để tài sản xuống cấp, đóng băng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi â.m m.ư.u, hoạt động, lợi dụng mạng xã hội chống pha' của các thế lực thù địch, p.h.ả.n đ.ộ.n.g. Thực hiện quyê't l.i.ệ.t, đồng bộ các giải pha'p phòng chống tội phạm; kiên quyê't trấn áp, triệt pha' tội phạm "M.T", tội phạm hình sự n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g, tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, các loại tội phạm gây bức xúc xã hội…

Làm tốt công tác phòng chống cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ. Đẩy mạnh triển khai Nghị quyê't của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn, chống ùn tắc giao thông. Sớm hoàn thiện quy định pha'p luật theo hướng tăng nặng chế tài x,ử phạt, x,ử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm pha'p luật về trật tự, an toàn giao thông, nhất là sử dụng "M.T", r.ư.ợ.u b.i.a, vi phạm nồng độ cồn khi lái xe…

Quỳnh Vinh

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here