Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Đảng uỷ Công an Trung ương

0
17

Để chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, ngày 25-5, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Bộ phận Thường trực Tiểu ban Trần Quốc Vượng làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Đảng uỷ Công an Trung ương (CATW), Bộ Công an về kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; tình hình thực hiện các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng trong nhiệm 2016-2020 và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Thường trực Tiểu ban, Phó Trưởng đoàn; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban, Phó Trưởng đoàn; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an…

Đồng chí Trần Quốc Vượng pha't biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy CATW

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng đa'nh giá cao công tác chuẩn bị của Đảng uỷ CATW thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh (bổ sung, pha't triển năm 2011), Nghị quyê't Đại hội XII và các nghị quyê't Trung ương khoá XII của Đảng, đạt nhiều kết quả q.u.a.n t.r.ọ.n.g.

Trong đó, điểm nổi bật là: Đảng uỷ CATW thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện chủ trương, đường lối, chính sách, pha'p luật về bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; kết hợp c.h.ặ.t chẽ giữa bảo vệ an ninh với quốc phòng, đối ngoại, pha't triển kinh tế, văn hoá, xã hội.

Coi trọng xây dựng nền an ninh nhân dân với nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân. Xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; nâng cao sức chiê'n đấu, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong mọi tình huống.

Chủ động, pha't hiện đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi â.m m.ư.u, hoạt động chống pha' của các thế lực thù địch, p.h.ả.n đ.ộ.n.g.

Các đại biểu tại buổi làm việc

Đảng uỷ CATW, Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pha'p luật đạt hiệu quả cao. Tăng cường phối hợp, hiệp đồng với Quân đội, các cơ quan tư pha'p, nội chính, nhất là trong điều tra, t.r.u.y t.ố, xe't x,ử nhiều v.ụ a'n n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g, giải quyê't ổn định nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ đầu và từ cơ sở; góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân, củng cố và nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Đảng uỷ CATW đã vận dụng sáng tạo, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, đề ra các chủ trương biện pha'p lãnh đạo phù hợp với thực tế và đặc điểm, nhiệm vụ công tác của lực lượng Công an nhân dân; gương mẫu đi đầu, tập trung chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, gia'm sa't, k.ỷ l.u.ậ.t đảng, đấu tranh phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g lãng phí được đẩy mạnh… tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng.

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp thu ý kiến tại buổi làm việc

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng chỉ ra những điểm còn hạn chế, bất cập trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân; gợi mở những vấn đề cần tiếp tục tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Đồng thời, đồng chí ghi nhận những kiến nghị của Đảng uỷ Công an Trung ương để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng, các ý kiến pha't biểu của đoàn công tác cũng như các đại biểu; đồng thời tiếp tục hoàn thiện báo cáo, đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Mai Loan

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here