Hơn 10.000 ca’n bộ Công an đã được điều về địa phương công tác

0
2573

Từ tháng 8/2018 đến nay, ngành công an đã điều động hơn 10.000 cán bộ từ cấp bộ về địa phương, từ tỉnh về huyện và từ huyện về xã.

Chiều 25/3, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an Quý I/2019; tổng kết cao điểm tấn công trấn á.p t.ộ.i p.h.ạ.m bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và kết quả bước đầu triển khai, thực hiện Nghị định số 01 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.

Theo Bộ Công an, về xây dựng công an xã chính quy và tăng cường cơ sở, Bộ Công an có văn bản gửi tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương để thống nhất chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo công an địa phương triển khai thực hiện bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Đến nay, cơ bản tất cả các tỉnh, thành ủy đều thống nhất cao. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã triển khai thí điểm bố trí cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên toàn tỉnh Kon Tum.

Toàn cảnh buổi họp báo của Bộ Công an chiều 25/3.

Qua đó, rút kinh nghiệm, làm cơ sở thực tiễn để triển khai thực hiện chủ trương xây dựng công an xã chính quy trên toàn quốc. Bộ Công an xây dựng Thông tư quy định việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân đảm nhiệm chức danh công an xã nhằm thảo gỡ khó khăn, vư.ớng mắc về địa bàn đìều động, về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, về công tác cán bộ.

Kết quả, từ khi thực hiện Nghị định 01 của Chính phủ đến nay, đã có 985 cán bộ, chi.ến sĩ điều động từ cơ quan Bộ về địa phương; trên 5.900 cán bộ được tăng cường từ công an cấp tỉnh xuống cấp huyện; trên 3.200 cán bộ được tăng cường từ công an cấp huyện xuống cấp xã.

Bên cạnh đó, công an các đơn vị, địa phương đã tập trung đấu tranh, trấn á.p mạnh các loại t.ộ.i p.h.ạ.m, tạo chuyển biến tích cực về an ninh tr.ật t.ự, an toàn xã hội, từng bước xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Qua công tác đấu tranh phòng ch.ố.ng t.ộ.i ph.ạ.m, hầu hết các chỉ tiêu đặt ra đều đạt và hoàn thành vuợt mức: Phạm ph.á.p hình sự giảm 1,83%; tỷ lệ điều tra khám ph.á á.n hình sự vượt chỉ tiêu đề ra (đạt tỷ lệ 80,23%, cao hơn 4,64% so với thời gian liền kế trước cao điểm); giải quyểt tốt những vấn đề bức xúc nổi lên về t.ộ.i phạm, nhất là đấu tranh trấn á.p mạnh t.ộ.i ph.ạ.m, vi phạm pha'p luật liên quan “tín dụ.ng đ.en”; t.ộ.i ph.ạ.m kinh tế, th.a.m nh.ũ.ng, môi trường, đ.á.nh b.ạ.c, tổ chức đ.á.nh b.ạ.c và b.ắ.t tr.u.y n.ã đạt cao hơn so với cùng thời gian cao điểm năm 2018.

Công tác tấn công trấn á.p và tr.u.y b.ắ.t t.ộ.i ph.ạ.m MT đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó đã tri.ệt ph.á được nhiều đường dây, t.ụ đi.ể.m mua b.án MT lớn (điển hình vụ b.ắ.t 300 kg MT đá tại TP.HCM).

Công tác điều tra, x.ử lý tội phạm đạt được nhiều kết quả q.u.a.n t.r.ọ.n.g, tỷ lệ giải quyê't t.ố gi.á.c, tin báo về tội phạm mỗi năm đạt từ 90% đến 94,6%.

Theo thống kê từ 16/11/2018 đến 15/2/2019, do triển khai quyê't l.i.ệ.t các biện pha'p nên tội phạm được kiềm chế; điều tra, khám ph.á ph.ạm. pha'p hì.nh sự đạt tỷ lệ cao (79,22%). Bộ Công an đã điều tra, x,ử lý 30.196 vụ phạm tội (trong đó, t.ộ.i ph.ạm h.ình sự: 10.515 vụ; t.ộ.i ph.ạm kinh tế: 6.458 vụ; t.ộ.i ph.ạ.m th.a.m n.h.ũ.ng, chức vụ: 71 vụ; t.ộ.i p.h.ạ.m và vi phạm pha'p luật về môi trường: 6.590 vụ, đặc biệt là t.ộ.i p.h.ạ.m MT: 6.562 vụ, trong đó tr.i.ệt ph.á nhiều đường dây mua b.á.n, vận chuyển MT với số lượng lớn).

Nguồn: https://vtc.vn/hon-10000-can-bo-cong-an-duoc-dieu-dong-ve-dia-phuong-d465131.html

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here