Nâng cao chất lượng hiệu quả nhà khách, nhà nghỉ dưỡng, nhà điều dưỡng Công an

0
101

Ngày 13/5/2019, tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà), Bộ Công an tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pha'p nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống nhà khách, nhà nghỉ dưỡng, nhà điều dưỡng Công an nhân dân trong tình hình hiện nay”. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo.

Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng và tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoạch định phát triển, cơ chế quản lý điều hành, xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chế độ chính sách cán bộ, công nhân viên và người lao động trong hệ thống nhà khách, nhà nghỉ dưỡng, nhà điều dưỡng Công an nhân dân.


Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.
Trong những năm qua, Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an thường xuyên quan tâm đầu tư xây dựng, tu sửa, cải tạo và nâng cấp hệ thống nhà khách, nhà nghỉ dưỡng, nhà điều dưỡng Công an nhân dân, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, điều dưỡng và tổ chức tốt các hội thảo, hội nghị, tập huấn, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ quan hệ quốc tế khi những đoàn khách các nước đến Việt Nam tham quan, làm việc, trao đổi kinh nghiệm. Các nhà khách, nhà nghỉ dưỡng, nhà điều dưỡng cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ với phương châm “Chu đáo, tận tình, văn minh, khoa học”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các đơn vị liên quan sớm xây dựng quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ chính sách nghỉ dưỡng, điều dưỡng. Tập trung nghiên cứu giải pha'p tài chính và căn cứ pha'p lý nhằm xây dựng các văn bản hướng dẫn chi tiết để nhà khách, nhà nghỉ dưỡng, nhà điều dưỡng thực hiện, xây dựng lộ trình xã hội hoá, liên doanh – liên kết tạo nguồn vốn đầu tư, tự chủ một phần hướng tới tự chủ 100% kinh phí hoạt động thường xuyên. Xây dựng hệ thống phần mềm, cơ sở dùng chung phục vụ quản lý Nhà khách, Nhà nghỉ dưỡng, Nhà điều dưỡng; xây dựng kế hoạch – quy hoạch tổng thể để nâng cao hiệu quả nghỉ dưỡng, điều dưỡng đến năm 2021, 2025, 2030.


Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn với các đại biểu tham dự Hội thảo.
Đồng chí Thứ trưởng cũng nhấn mạnh việc cần rà soát hệ thống văn bản quy phạm pha'p luật về quản lý, điều hành hoạt động nhà khách, nhà nghỉ dưỡng, nhà điều dưỡng để sửa đổi, bổ sung kết hợp xây dựng cơ chế quản lý đồng bộ; xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả và chất lượng dịch vụ nhà khách, nhà nghỉ dưỡng, nhà điều dưỡng trên cơ sở kết hợp quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập về tự chủ tài chính…

Đối với hệ thống nhà khách, nhà nghỉ dưỡng, nhà điều dưỡng của Công an các đơn vị, địa phương, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu phải chủ động đổi mới phương hướng hoạt động đảm bảo tự chủ kinh phí hoạt động thường xuyên, hướng tới tự chủ hoàn toàn; xây dựng website quảng bá du lịch để nâng cao năng lực quản lý, chất lượng hiệu quả hoạt động, tạo nên hình ảnh mới, khác biệt, uy tín…/.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here