Tăng cường thu hồi tài sản t.h.a.m.n.h.ũ.n.g thông qua hoạt động xét xử

0
34

Tòa án các cấp quán triệt việc xe't x,ử nghiêm túc các v.ụ a'n t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, có khi còn tuyên mức án nặng hơn đề nghị của Viện Kiểm s.á.t, tài sản t.h.a.m.n.h.ũ.n.g được thu hồi triệt để.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình pha't biểu. (Ảnh: TTXVN pha't)

Chiều 17/5, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiê'm đ.o.ạ.t, thất thoát trong các v.ụ a'n hình sự về t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, kinh tế tại Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân Tối cao.

Đoàn kiểm tra do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, Trưởng đoàn kiểm tra số 1 chủ trì cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đa'nh giá cao Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân Tối cao đã phối hợp c.h.ặ.t chẽ với Đoàn kiểm tra, quá trình chuẩn bị tài liệu, báo cáo nghiêm túc, công phu của các Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân Tối cao, giúp Đoàn hoàn thành nhiệm vụ.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, việc kiểm tra là công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g (Ban Chỉ đạo).

Qua đa'nh giá tình hình cho thấy công tác pha't hiện hành vi t.h.a.m.n.h.ũ.n.g của cả hệ thống chính trị những năm gần đây có chuyển biến tích cực, được dư luận đa'nh giá cao. Tuy nhiên, công tác thu hồi tài sản t.h.a.m.n.h.ũ.n.g chưa đáp ứng được yêu cầu, từ đó ảnh hưởng xấu và giảm hiệu quả công tác phòng chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g.

Việc kiểm tra sẽ giúp cho Ban Chỉ đạo đa'nh giá đúng thực trạng, tìm ra nguyên nhân dù đã quyê't tâm, quyê't l.i.ệ.t trong chỉ đạo nhưng kết quả thu hồi tài sản t.h.a.m.n.h.ũ.n.g chưa đạt yêu cầu, tỷ lệ còn thấp.

Qua kiểm tra, chỉ ra những cơ chế, chính sách nào còn thiếu, bất cập, khó thực hiện để kiến nghị Ban Chỉ đạo về phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g chỉ đạo tháo gỡ hoặc kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư có giải pha'p nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản t.h.a.m.n.h.ũ.n.g. Đây là những vấn đề chủ yếu mà Đoàn kiểm tra và Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân Tối cao tập trung rà soát, đa'nh giá qua công tác kiểm tra.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ sau khi báo cáo chính thức của Đoàn kiểm tra được ban hành, gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân Tối cao cần ban hành kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các kiến nghị của Đoàn kiểm tra, nhất là kiến nghị liên quan đến việc hướng dẫn công tác xe't x,ử và thu hồi tài sản t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, sớm trả lời một số kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự để thi hành phần tài sản liên quan đến bản án, quyê't định đã có hiệu lực pha'p luật liên quan đến thu hồi tài sản t.h.a.m.n.h.ũ.n.g…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình pha't biểu. (Ảnh: TTXVN pha't)

Theo Đoàn kiểm tra, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân Tối cao đã kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện các nghị quyê't, chỉ thị, kết luận của Đảng, pha'p luật của Nhà nước về phòng chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, trong đó có công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiê'm đ.o.ạ.t trong các vụ án hình sự về t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, kinh tế; chỉ đạo kịp thời công tác xe't x,ử các v.ụ a'n liên quan đến tội phạm t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, kinh tế n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g, dư luận xã hội quan tâm.

Công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiê'm đ.o.ạ.t trong các v.ụ a'n hình sự về t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, kinh tế trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực; yêu cầu của việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiê'm đ.o.ạ.t ngày càng được quan tâm, chú trọng.

Nhiều v.ụ a'n lớn, qua xe't x,ử đã thu hồi được phần lớn số tiền bị t.h.i.e.t h.a.i, chiê'm đ.o.ạ.t về cho Nhà nước như vụ Giang Kim Đạt và đồng phạm, vụ Hứa Thị Phấn và đồng phạm…

Quá trình xem xét lại bản án đã có hiệu lực pha'p luật bị kháng nghị, cấp giám đốc thẩm, tái thẩm đã thực hiện tốt vai trò khi quyê't định hủy quyê't định kê biên không có căn cứ của Tòa án cấp phúc thẩm, khắc phục kịp thời các sai sót của cấp phúc thẩm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo của Đoàn kiểm tra cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc cần khắc phục. Đó là việc kiểm tra, gia'm sa't chuyên đề về công tác thu hồi tài sản trong các v.ụ a'n t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, kinh tế thực hiện còn ít, chưa thường xuyên. Trong một số v.ụ a'n, Hội đồng xe't x,ử chưa quan tâm đúng mức đến việc truy thu tiền, tài sản bị chiê'm đ.o.ạ.t, thất thoát trong v.ụ a'n; có trường hợp tòa án chậm giải thích bản án khi cơ quan thi hành án đề nghị; có trường hợp tòa án tuyên không rõ ràng, khó thi hành.

Báo cáo của Đoàn kiểm tra chỉ ra những khó khăn, vướng mắc đối với công tác này của Tòa án nhân dân Tối cao. Đó là, các v.ụ a'n t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, kinh tế thường do nhiều người thực hiện.

Việc chứng minh đồng phạm và x.á.c định t.ộ.i d.a.n.h của các b.ị c.á.o trong một số v.ụ a'n gặp nhiều khó khăn do diễn biến hành vi tội phạm của các b.ị c.á.o rất phức tạp, liên quan đến nhiều người, nhiều công đoạn, pha'p luật hiện hành chưa có quy định hoặc quy định chưa c.h.ặ.t chẽ, rõ ràng, cụ thể. Do vậy, các bên khi tranh tụng, nhận thức và đa'nh giá không thống nhất.

Công tác giám định tư pha'p, nhất là giám định về tài chính, kế toán, xây dựng còn nhiều bất cập, vướng mắc. Hầu hết các v.ụ a'n t.h.a.m.n.h.ũ.n.g lớn được đưa ra xe't x,ử có tranh luận gay gắt tại phiên toà về x.á.c định t.h.i.e.t h.a.i và kết luận giám định. Một số trường hợp, đại diện các ngân hàng là nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền và nghĩa vụ liên quan khẳng định các giao dịch của ngân hàng là hợp pha'p, ngân hàng không bị t.h.i.e.t h.a.i, không yêu cầu bồi thường, mâu thuẫn với kết quả điều tra và t.r.u.y t.ố cũng như căn cứ để buộc tội các b.ị c.á.o có liên quan.

Đối với các v.ụ a'n t.h.a.m.n.h.ũ.n.g trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đất đai, xây dựng thường có hậu quả vật chất rất lớn nhưng có vụ, cơ quan điều tra chưa chú trọng thu thập chứng cứ để giải quyê't phần tài sản trong các v.ụ a'n. Vì vậy, Toà án gặp khó khăn trong việc x.á.c minh, làm rõ và x,ử lý vấn đề dân sự và xem xét việc thu hồi tài sản trong v.ụ a'n hình sự.

Sự thay đổi các quy định của pha'p luật về hàng cấm, hàng kinh doanh có điều kiện đối với thuốc lá điếu, pha'o nổ; sự không thống nhất giữa các văn bản pha'p luật dẫn đến nhiều trường hợp phải đình chỉ v.ụ a'n và tuyên b.ị c.á.o không phạm tội hoặc miễn trách nhiệm hình sự, phải x,ử lý các tài sản thu giữ có liên quan. Việc x,ử lý vật chứng, tang vật là mẫu vật của động vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm chưa rõ ràng.

Nhiều v.ụ a'n t.h.a.m.n.h.ũ.n.g đặc biệt n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g có yếu tố nước ngoài phải yêu cầu tương trợ tư pha'p, song việc yêu cầu nước ngoài, nhất là những nước chưa ký kết Hiệp định tương trợ tư pha'p gặp nhiều khó khăn.

Theo Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Tòa án các cấp quán triệt việc xe't x,ử nghiêm túc các v.ụ a'n t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, có khi còn tuyên mức án nặng hơn đề nghị của Viện Kiểm s.á.t, tài sản t.h.a.m.n.h.ũ.n.g được thu hồi triệt để.

Tòa án nhân dân Tối cao đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác xe't x,ử của tòa án cấp dưới một cách nghiêm túc, nhất là đối với v.ụ a'n t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, kinh tế. Qua công tác kiểm tra nhằm chấn chỉnh, pha't hiện các sai sót, lập lại kỷ cương, k.ỷ l.u.ậ.t đối với công tác xe't x,ử, nhiều bản án được kháng nghị qua các đợt kiểm tra, đã có hơn 400 đợt kiểm tra các loại trong toàn ngành Tòa án với nhiều nội dung khác nhau./.

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here