Thẳng thắn và trách nhiệm

0
37

“Tư lệnh ngành” là khái niệm do nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An dùng để chỉ các vị bộ trưởng, trưởng ngành.
Việc chất vấn “tư lệnh ngành” lâu nay đã trở thành một phần cấu thành của kỳ họp Quốc hội và sự quan tâm thế nào tùy thuộc vào tính sống động, lôi cuốn của nó, bao gồm 3 bên: người chất vấn (đại biểu Quốc hội), người trả lời (bộ trưởng) và người điều hành chất vấn (thường là Chủ tịch Quốc hội).

Kỳ họp thứ 7 là lần đầu tiên Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội. Tại những kỳ họp trước, Bộ trưởng Tô Lâm thường trả lời với tư cách là thành viên Chính phủ, tham gia làm rõ thêm những vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm.

Bởi sự đổi mới trong chất vấn, trả lời chất vấn, những vấn đề đặt ra trong lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự cùng sự đăng đàn lần đầu tiên nên phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Tô Lâm thu hút sự quan tâm của đại biểu và cử tri cả nước.

Tội phạm mua bán, vận chuyển "M.T", nhất là việc gia tăng những đường dây vận chuyển "M.T" với số lượng rất lớn là một trong các vấn đề đại biểu quan tâm, đặt câu hỏi chất vấn.

Đại biểu Nguyễn Văn Hiển (Lâm Đồng) nêu 3 ý:

Một, có phải chúng ta chưa đa'nh "M.T" mạnh như một số nước trong khu vực nên tội phạm đã chọn Việt Nam là địa bàn để trung chuyển "M.T" đi các nước hay không?

Hai, lỗ hổng trong công tác kiểm soát "M.T" tại các cửa khẩu hiện nay là gì mà một số lượng "M.T" lớn đã xâm nhập vào nội địa?

Ba, ngành công an có giải pha'p mạnh mẽ và đột pha' nào để x,ử lý 2 vấn đề nêu trên.


Bộ trưởng Tô Lâm trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội.

Với sự thẳng thắn và trách nhiệm, Bộ trưởng Tô Lâm đã trả lời rõ những vấn đề này.

“Trước hết phải khẳng định, tội phạm "M.T" là một vấn đề của tội phạm quốc tế, không một quốc gia nào có thể không có sự hợp tác mà giải quyê't được tội phạm "M.T". Chúng tôi đã tính đến những nguy cơ tội phạm "M.T" ở Việt Nam pha't triển, tức là chúng ta rất gần vùng trung tâm thứ 2 sản xuất "M.T" là Tam giác vàng” – Bộ trưởng chỉ rõ.

Tình hình về "M.T" trên thế giới hiện nay có những diễn biến phức tạp, nhiều nước hợp pha'p hóa về "M.T". Riêng đối với Việt Nam, với Asean đã có lập trường chung về phòng chống "M.T". Bộ Công an đã đa'nh giá được tình hình phức tạp và dự báo trước.

Năm 2018, đã triển khai những biện pha'p tích cực ngăn chặn nguồn "M.T" rất lớn chiếm 70% vào nước ta qua các tỉnh Tây Bắc, chủ yếu là Điện Biên, Hòa Bình và Sơn La. Sau khi bị trấn áp mạnh, các đối tượng "M.T" chuyển hướng hoạt động vào các tỉnh miền Trung, thậm chí miền Nam.

Đặc biệt, đầu năm 2019 đến nay, pha't hiện có sự can thiệp chỉ đạo của các tội phạm "M.T" là người nước ngoài không chỉ hoạt động "M.T" ở Việt Nam mà nhiều nước khác. “Với sự quyê't tâm cao của hệ thống chính trị, chúng tôi đã “đa'nh mạnh”, hoàn toàn ngăn chặn được tội phạm "M.T" và không để Việt Nam là địa bàn trung chuyển "M.T" ra thế giới” – Bộ trưởng khẳng định.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng chỉ rõ những thách thức đặt ra trong đấu tranh phòng, chống "M.T". Một là, chúng ta đang ở rất gần trong vòng xoáy trung tâm lớn thứ hai về "M.T" của thế giới. Hai là, số người n.g.h.i.ệ.n "M.T" tiếp tục gia tăng. Đây là một thách thức lớn, tội phạm này có diễn biến rất phức tạp.

Hiện nay có những khó khăn, vướng mắc về mặt pha'p luật đặt ra như việc đơn giản hóa thủ tục đưa người vào các cơ sở cai n.g.h.i.ệ.n, vấn đề giám định hàm lượng chất "M.T", hướng dẫn áp dụng một số vấn đề trong Luật Phòng, chống "M.T" và Bộ luật Hình sự (người sử dụng "M.T" không bị x,ử lý hình sự).

Từ việc nêu rõ hiện trạng, thách thức, Bộ trưởng cũng chỉ ra một số giải pha'p chính. Đây là sự đầy đủ trong nội dung trả lời chất vấn, bởi yêu cầu đặt ra của chất vấn là tìm giải pha'p tháo gỡ tồn tại, khó khăn.

Bộ trưởng nêu rõ, thứ nhất, tiếp tục khẳng định quyê't tâm chính trị của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với loại tội phạm này, lực lượng công an quyê't tâm đấu tranh với loại tội phạm này. Thứ hai, khẩn trương ưu tiên tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc về pha'p luật. Thứ ba, thực hiện đồng bộ, song song các giải pha'p chặn nguồn cung, giảm nguồn cầu trong nước đối với tội phạm "M.T". Thứ tư, tiếp tục tăng cường nguồn lực, sự phối hợp chung giữa các lực lượng về phòng, chống "M.T".

“Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng và tuyên truyền vận động sự ủng hộ của nhân dân, ở đâu cũng phải có người dân vào cuộc thì cuộc đấu tranh với tội phạm "M.T" mới đạt kết quả, để chúng ta không trở thành một địa bàn trung chuyển "M.T" trên thế giới, đất nước ta sẽ pha't triển” – Bộ trưởng khẳng định.

Về việc kiểm soát "M.T" tại cửa khẩu thì thế nào, có lỗ hổng không? Bộ trưởng cho biết, chúng ta mở cửa pha't triển kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Kiểm soát hải quan chủ yếu là cửa xanh, các đối tượng lợi dụng chính sách thông quan về hàng hóa thuận lợi để trà trộn, giấu "M.T" vào hàng hóa qua cửa khẩu.

Trong khi đó, những phương tiện, điều kiện để kiểm soát ở cửa khẩu, công tác phối hợp giữa các lực lượng trong triển khai cửa khẩu còn có những khó khăn.

Hiện nay, lực lượng biên phòng kiểm tra chính ở cửa khẩu, lực lượng công an đấu tranh với tội phạm "M.T" trong nội địa và phối hợp ở nước ngoài. Khu vực cửa khẩu, “chúng tôi sẽ tính toán và đề xuất có sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các lực lượng”.

Trả lời rõ thêm chất vấn của đại biểu về việc này, Bộ trưởng Tô Lâm thẳng thắn nhìn nhận, việc đấu tranh ngăn chặn, thậm chí kể cả việc pha't hiện ra những đường dây, những v.ụ a'n "M.T" lớn vừa qua là trách nhiệm phối hợp của các cơ quan.

“Chúng tôi đa'nh giá phối hợp rất tốt thì mới pha't hiện, x,ử lý được. Còn việc thẩm lậu vào trong nước, trong đó có trách nhiệm của nhiều cơ quan, kể cả của lực lượng công an. Đây là những tội phạm rất mới, diễn biến của tội phạm thì chúng tôi đã có những biện pha'p để ngăn chặn. Bên cạnh đó, cũng thấy những sơ hở của các lực lượng trong việc này” – Bộ trưởng nhìn nhận.

Có đại biểu chất vấn, đề nghị kiểm tra, x,ử lý cán bộ công an “b.ả.o k.ê tội phạm”.

Từ việc phân tích, đa'nh giá đặc điểm tình hình, thủ đoạn mua chuộc, lôi kéo của tội phạm, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ rõ: Những loại hoạt động như vậy, chủ trương của Đảng, Nhà nước cũng như lực lượng công an kiên quyê't loại trừ, loại bỏ những cán bộ không chịu được áp lực, bị tội phạm tấn công, lôi kéo, mua chuộc và x,ử lý rất nghiêm những trường hợp b.ả.o k.ê, từ x,ử lí hành chính đến hình sự. Đồng thời cũng cần bảo vệ cán bộ trong trường hợp bị v.u k.h.ố.n.g, xuyên tạc.

“Nếu cộng tác với tội phạm, vi phạm pha'p luật thì dứt khoát phải x,ử lí, vừa qua cũng x,ử lý rất nghiêm, không có vùng cấm, bất kể ở cấp nào, đây là sự kiên quyê't, quyê't l.i.ệ.t của Bộ Công an. Chúng tôi kiên quyê't chống sự b.ả.o k.ê đó để khôi phục lòng tin của nhân dân đối với lực lượng công an” – Bộ trưởng nêu rõ quan điểm.


Đại biểu Quốc hội chất vấn tại hội trường.

Chất vấn tại Quốc hội là hỏi để làm rõ những vấn đề nóng, nổi cộm đặt ra trong ngành, lĩnh vực thuộc bộ, ngành đó. Cho nên, hỏi trong chất vấn là hỏi để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pha'p tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Người trả lời chất vấn nắm chắc, rõ từng lĩnh vực mình phụ trách và phải trên tinh thần thẳng thắn, cầu thị thì mới trả lời trúng và đúng yêu cầu, đáp ứng được nguyện vọng của đại biểu và cử tri. Việc trả lời rõ ràng, hết sức thẳng thắn, trách nhiệm của Bộ trưởng Tô Lâm, nhất là làm rõ các vướng mắc, bất cập và đề ra giải pha'p tháo gỡ…, được đại biểu Quốc hội ghi nhận, đa'nh giá cao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đa'nh giá, cuộc chiê'n chống "M.T" rất gian khổ, ác l.i.ệ.t không chỉ là nhiệm vụ của ngành công an mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, từng gia đình.

“Mới chiều hôm qua (3-5-2019), đã có một chiê'n sỹ hi sinh ở đồn biên phòng Bát Mọt, Thanh Hóa và 2 chiê'n sỹ biên phòng bị t.h.ư.ơ.n.g nặng cũng trong cuộc chiê'n chống tội phạm "M.T". Có thể nói, thời gian vừa qua, lực lượng công an, biên phòng đã phối hợp rất tốt để ngăn chặn và pha't hiện, bă't giữ nhiều vụ "M.T". Nếu như không pha't hiện được lượng "M.T" đó thì chúng ta hình dung xem nó sẽ gây tác hại như thế nào đến đời sống của xã hội, đến từng gia đình và thế hệ trẻ của chúng ta” – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ.

Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh (Hòa Bình) cho rằng, với phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Tô Lâm trước nghị trường, “tôi thấy Bộ trưởng đã đi thẳng vào vấn đề, nội dung các câu chất vấn. Đặc biệt là x.á.c định rõ trách nhiệm của cá nhân, của ngành, đưa ra được kiến giải về những hiện tượng, tình hình hoạt động tội phạm đang diễn ra và những giải pha'p để ngăn chặn, đấu tranh nhằm làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pha'p luật hiện nay”.

Đại biểu Trương Minh Hoàng (Cà Mau) thì bày tỏ: “Tôi tin là với cách trả lời, giải quyê't vấn đề như vậy đã góp phần giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt cán bộ chiê'n sĩ lực lượng vũ trang có thể nhìn nhận tổng quan hơn các vấn đề, cũng như giải pha'p đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm "M.T" nói riêng”.

An Nhi

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here