Trong 5 năm, khởi t.ố điều tra gần 12.000 vụ á.n th.am nh.ũng, kinh tế

0
108

Từ năm 2013 đến 2018, các cơ quan điều tra đã k.h.ở.i t.ố điều tra 11.996 vụ với tổng số 17.153 bị can thuộc các t.ộ.i d.a.n.h về t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, kinh tế.

Chiều 18/5, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g do ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g làm trưởng đoàn chủ trì cuộc họp công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiê'm đ.o.ạ.t, thất thoát trong các v.ụ a'n hình sự về t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, kinh tế tại Đảng ủy Công an Trung ương.

Cùng dự buổi làm việc có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.


Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình pha't biểu tại cuộc họp (ảnh: TTXVN)

Theo dự thảo báo cáo của Đoàn kiểm tra số 1, trong những năm qua, công tác thu hồi tài sản bị chiê'm đ.o.ạ.t, thất thoát trong các v.ụ a'n hình sự về t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, kinh tế đã được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được kết quả ngày càng cao. Kết quả thu hồi tài sản trong giai đoạn điều tra từ năm 2013 đến 2018, các Cơ quan điều tra trong lực lượng Công an đã k.h.ở.i t.ố điều tra 11.996 vụ với tổng số 17.153 bị can thuộc các t.ộ.i d.a.n.h về t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, kinh tế, đã thu hồi tài sản hơn 75.840 tỷ đồng. Một số v.ụ a'n có số tiền t.h.i.e.t h.a.i lớn nhưng với quyê't tâm cao của lực lượng công an, số tiền, tài sản thu được đạt 100%.

Phát biểu tại buổi làm việc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, Trưởng đoàn kiểm tra số 1 nêu rõ: Việc kiểm tra công tác phòng chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g là hoạt động thường xuyên, hàng năm của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g. Đợt kiểm tra lần này, Ban Chỉ đạo lựa chọn kiểm tra chuyên đề về công tác thu hồi tài sản bị chiê'm đ.o.ạ.t, thất thoát trong các v.ụ a'n hình sự về t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, kinh tế tại Đảng uỷ Công an Trung ương xuất pha't từ thực tiễn đấu tranh phòng chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g.

Đánh giá tình hình cho thấy, công tác pha't hiện, x,ử lý hành vi t.h.a.m.n.h.ũ.n.g thời gian qua có những chuyển biến tích cực, được dư luận đa'nh giá cao. Tuy nhiên, công tác thu hồi tài sản t.h.a.m.n.h.ũ.n.g lại chưa đáp ứng được yêu cầu, từ đó ảnh hưởng xấu và giảm hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nói: “Tỷ lệ tài sản được thu hồi tuy có chuyển biến song nhìn chung tỷ lệ còn thấp. Qua kiểm tra, chúng ta chỉ ra những cơ chế, chính sách nào còn thiếu, bất cập, khó thực hiện để kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g chỉ đạo tháo gỡ hoặc kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư có giải pha'p nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản t.h.a.m.n.h.ũ.n.g”.

Cũng trong chiều 18/5, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g làm trưởng đoàn chủ trì cuộc họp công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiê'm đ.o.ạ.t, thất thoát trong các v.ụ a'n hình sự về t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, kinh tế tại Ban cán sự đảng Viện Kiểm s.á.t nhân dân tối cao. Cùng dự buổi làm việc có ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm s.á.t nhân dân tối cao.

Theo dự thảo báo cáo của Đoàn kiểm tra số 1, trong thời gian qua, Ban cán sự đảng Viện kiểm s.á.t nhân dân tối cao đã tăng cường chỉ đạo Viện kiểm s.á.t các cấp tích cực thu hồi tài sản bị thất thoát, chiê'm đ.o.ạ.t trong các v.ụ a'n hình sự về t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, kinh tế.

Trong quá trình thực hành quyền công tố và kiểm s.á.t điều tra, kiểm s.á.t xe't x,ử các v.ụ a'n t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, kinh tế, ngoài việc bảo đảm việc k.h.ở.i t.ố, điều tra, t.r.u.y t.ố, xe't x,ử đúng quy định pha'p luật, công tác thu hồi tài sản cũng được chú trọng, Viện kiểm s.á.t nhân dân các cấp chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra kịp thời x.á.c minh, áp dụng các biện pha'p thu, giữ, kê biên, phong tỏa tài sản theo quy định của pha'p luật, kịp thời ngăn chặn đối tượng chuyển nhượng, tẩu tán, che giấu, hợp pha'p hóa tài sản, nhằm thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Ngoài việc áp dụng các biện pha'p theo quy định của Bộ luật t.ố t.ụ.n.g Hình sự, Viện kiểm s.á.t các cấp tích cực phối hợp với cơ quan điều tra, Tòa án trong việc vận động, động viên, thuyết phục các đối tượng phạm tội và người thân tự nguyện giao nộp tiền, tài sản, khắc phục t.h.i.e.t h.a.i đã gây ra để được xem xét giảm nhẹ hình phạt, đây được coi là biện pha'p thu hồi hiệu quả.

Số tiền các bị can, b.ị c.á.o tự nguyện khắc phục trong quá trình điều tra giải quyê't v.ụ a'n là 2.371 tỷ đồng, chiếm 16,7% tổng số tiền đã thu hồi, nhiều v.ụ a'n được bị can, b.ị c.á.o tự nguyện giao nộp 100% tài sản đã chiê'm đ.o.ạ.t…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ, thông qua kiểm tra sẽ giúp cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g đa'nh giá đúng thực trạng, tìm ra những vướng mắc, tồn tại để kiến nghị điều chỉnh. Các đối tượng tội phạm ngày càng tinh vi nên yêu cầu về năng lực của cơ quan điều tra phải ngày càng nâng lên. Nếu năng lực của cán bộ yếu, tâm không trong sáng thì không thể thu hồi tài sản cho Nhà nước./.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here